Kommersielle tørketromler

IPSOs brede utvalg av kommersielle tørketromler er verdenskjent for pålitelighet, effektivitet og slitestyrke. IPSO tilbyr treårsgarantier på alle produkter. Dette betyr at du kan fokusere på å drifte vaskeriet ditt så effektivt som mulig.

De kommersielle tørketromlene fra IPSO er utviklet med færre bevegelige deler enn andre industrielle tørketromler. Dette fører til mindre slitasje, og betyr at bedriften din kan fokusere på å opprettholde produktiviteten i vaskeriet.

IPSOs kommersielle tørketromler balanserer varme og luftstrøm for å sikre en effektiv tørkeprosess. I praksis betyr dette at strømutgiftene holdes nede. De er solide produkter som er bygget for å tåle den tunge bruken som forventes av et stort vaskeri.