SmartWAVe: Minimalt forbruk, maksimal ytelse

IPSOs energibesparende teknologi er basert på registrering av vannabsorpsjon (Water Absorption Verification)

Når det gjelder klesvask er ingen tekstiler like. IPSOs SmartWAVe er den eneste teknologien på markedet som virkelig tar hensyn til dette prinsippet. Andre produsenter bruker automatisk vektsystem for å avgjøre hvor mye vann som skal brukes. Presisjonsteknologien bak SmartWAVe, som er basert på registrering av vannabsorpsjon, tar dette ett steg videre.

SmartWAVe registrerer automatisk tekstilens absorpsjonsevne og mengde i starten av vasken. Dermed justeres vannivået til det ideelle i hvert segment av vaskeprogrammet.