SmartWAVe: Asgari tüketim, azami performans

IPSO'nun enerji tasarrufu teknolojisi Su Emilimi Doğrulamasına dayanmaktadır

Konu temizlik olduğunda, kumaşların hiçbiri birbiri ile aynı değildir. IPSO’nun sunduğu SmartWAVe özelliği, piyasada bu ifadeyi benimseyen tek teknolojidir. Diğer üreticiler, kullanılması gereken su miktarını belirlemek için otomatik ölçüm sistemlerinden faydalanırlar. Hassas bir şekilde üretilen ve Su emilimi Doğrulamasına dayanan SmartWAVe bu anlayışı bir adım daha ileri taşımaktadır.

SmartWAVe, çevrim başında çamaşır türü ve miktarına göre emilim kapasitesini otomatik olarak belirler ve yıkama programının her bir bölümünde su seviyelerini uygun şekilde ideal miktara ayarlar.